Protherm Lynx Condens Arıza Kod ve Çözümleri

Protherm Lynx Condens kombiProtherm Lynx Condens kombilerde arıza durumunda genellikle ekranda arıza durumunu bildiren hata kodları belirir. Protherm Lynx Condens kombi hata kodlarının anlamlarını  ve servis çağırmadan önce  eğer varsa kullanıcı olarak yapabilecekleriniz haklkındaki yazımızı sizler için hazırladık.

Bursa’da Protherm kombi servis hizmetleri vermekteyiz. Yaygın servis ağımız ve profesyonel teknisyenlerimiz ile uygun fiyatlı ve garantili servis hizmetleri için bizi arayabilir veya whatsapp hattımızdan servis talebinde bulunabilirsiniz.

PETEM Kombi Servisi
0545 360 66 16
0224 361 63 68

kombi servis garantisi

F00 Arıza Kodu : Gidiş devresi sıcaklık sensörü Hatası
NTC soketi takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki çoklu sokettam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC sensörü arızalı

F01 Arıza Kodu : Dönüş devresi sıcaklık sensörü Hatası
NTC soketi takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki çoklu soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC sensörü arızalı

F10 Arıza Kodu : Kısa devre Gidiş devresi sıcaklık sensörü NTC sensörü arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde
F11 Arıza Kodu : Kısa devre: Dönüş devresi sıcaklık sensörü NTC sensörü arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde
F.12 ve F.91 Hata Kodu : Kısa devre: Boyler sıcaklık sensörü NTC sensörü arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde
F13 Arıza Kodu : Kısa devre: Sıcak su boyleri sıcaklık sensörü NTC sensörü arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde
F20 Arıza Kodu : Emniyet kapatması: Aşırı ısıtma sıcaklığına ulaşıldı Ürüne giden kablo demeti topraklama bağlantısı hatalı, gidiş veya dönüş suyu NTC arızalı (temassızlık), ateşleme kablosu, ateşleme soketi veya ateşleme elektrodu üzerinden kaçak nedeniyle deşarj
F22 Arıza Kodu : Emniyet kapatması: Isıtma cihazında yetersiz su Üründe çok az su veya su yok, su basıncı sensörü arızalı, pompaya veya su basıncı sensörüne giden kablo gevşek/takılı değil/arızalı
F23 Arıza Kodu : Emniyet kapatması: Sıcaklık yayılması çok fazla (NTC1/NTC2) Pompa bloke oluyor, pompa gücü az, üründe hava var, gidiş ve dönüş devresi NTC sensörleri karışmış
F24 Arıza Kodu : Emniyet kapatması: Sıcaklık artışı çok hızlı Pompa bloke oldu, pompa gücü az, üründe hava, sistem basıncı çok düşük, çekvalf bloke olmuş/yanlış takılı
F25 Arıza Kodu : Emniyet kapatması: Atık gaz sıcaklığı
çok yüksek İsteğe bağlı atık gaz limit termostat (STB) soket bağlantısı kesik, kablo demetinde kesinti
F27 Arıza Kodu : Emniyet kapatması: Alev algılama arızası
Elektronikte nem, elektronik (alev sensörü) arızalı, gaz manyetik valfi sızdırıyor
F28 Arıza Kodu : Çalıştırma sırasındaki ateşleme başarısız Gaz sayacı arızalı veya gaz basıncı sensörü devrede, gazda hava var, gaz giriş basıncı çok düşük, termik kapatma düzeneği (TAE) devrede, yanlış gaz memesi, yanlış yedek parça gaz armatürü, gaz armatüründe arıza, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak takılmamış, kablo demetinde kesinti, ateşleme sistemi (ateşleme trafosu, ateşleme kablosu, ateşleme soketi,
ateşleme elektrodu) arızalı, iyonizasyon akımında (kablo, elektrot) kesinti, üründe hatalı topraklama, elektronik arızalı Yoğuşma suyu tahliye sifonu tıkandı
F29 Arıza Kodu : Alev sönmesi Gaz girişi zaman zaman kesik, atık gaz resirkülasyonu, ürünün hatalı topraklaması, ateşleme trafosunda ateşleme iptali Yoğuşma suyu tahliye sifonu tıkandı
F32 Arıza Kodu : Fanın donmaya karşı koruma fonksiyonu aktif: Fan devir sayısı tolerans değerleri dışında Fandaki soket doğru takılmamış, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak takılmamış, kablo demetinde kesinti, fan bloke oldu, Hall sensörü arızalı, elektronik arızalı
F49 Arıza Kodu : e-Veri yolu arızası: Gerilim çok düşük eBUS’ta kısa devre, eBUS aşırı yüklenme veya eBUS’ta değişik polariteye
sahip iki gerilim beslemesi
F61 Arıza Kodu : Gaz Valfi Kısa Devre
F62 Arıza Kodu : Artık Alev 
gaz armatürü sızdırıyor, elektronik arızalı
F63 Arıza Kodu : EEPROM Elektronik arızalı

F64 Arıza Kodu : Elektronik / Sensör / Analog-Dijital dönüştürücü NTC gidiş suyu veya dönüş suyunda kısa devre, elektronik arızalı
F65 Arıza Kodu : Elektronik sıcaklığı çok yüksek Elektronik dış müdahaleler nedeniyle çok sıcak, elektronik arızalı
F67 Arıza Kodu : ASIC tarafından geri gönderilen değer hatalı (alev sinyali) Normal olmayan alev sinyali, elektronik arızalı
F68 Arıza Kodu : Alev sabit değil (analog giriş) Gazda hava, gaz giriş basıncı çok düşük, yanlış hava fazlalık katsayısı, yanlış gaz memesi, iyonizasyon akımında kesinti (kablo, elektrot)
F70 Arıza Kodu : Ürün kodu geçersiz (DSN) Ekran ve elektronik kart aynı zamanda değiştirildi ve cihaz tipi numarası yeniden ayarlanmadı, yanlış veya eksik güç kodlama direnci
F71 Arıza Kodu : Gidiş/Dönüş devresi sıcaklık sensörü Gidiş devresi sıcaklık sensörü sabit değer bildiriyor: Gidiş devresi sıcaklık sensörü gidiş borusuna doğru dayanmıyor, gidiş devresi sıcaklık sensörü arızalı
F72 Arıza Kodu : Su basıncı sensörü / Dönüş devresi sıcaklık sensörü sapması Gidiş/dönüş suyu NTC sıcaklık farkı çok büyük → Gidiş suyu ve/veya dönüş suyu sıcaklık sensörü arızalı
F73 Arıza Kodu : Su basıncı sensörü bağlı değil veya kısa devre söz konusu Su basıncı sensöründe kesinti/kısa devre, su basıncı sensörünün besleme hattında kesinti/toprak kısa devresi veya su basıncı sensörü arızalı
F74 Arıza Kodu : Su basıncı sensöründe elektrik arızası Su basıncı sensörüne giden hatlarda 5V/24V’a kısa devre var veya su basıncı sensöründe dahili hata
F75 Arıza Kodu : Basınç sensörü Presostat arızalı
F76 Arıza Kodu : Isı eşanjöründeki emniyet termostatı arızalı Emniyet termostatı geri bildirimi, gaz armatürü geri bildirimine uymuyor
F77 Arıza Kodu : Yoğuşma veya duman Geri bildirim yok, atık gaz klapesi arızalı
F78 Arıza Kodu : Harici reglerde kullanım suyu çıkış sensörü kesintisi
UK link box bağlı, fakat kullanım suyu NTC köprülenmemiş
F83 Arıza Kodu : Kuru yanma Brülör çalıştığında, gidiş veya dönüş devresi sıcaklık sensöründe çok küçük sıcaklık değişikliği kaydediliyor veya herhangi bir değişiklik kaydedilmiyor: Üründe çok az su, gidiş veya dönüş devresi sıcaklık sensörü boruya doğru
dayanmıyor
F84 Arıza Kodu : Gidiş/Dönüş devresi sıcaklık sensörü Değerler uyumlu değil, fark < -6 K Gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü tutarsız değerler bildiriyor: Gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü birbiriyle karışmış, gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü doğru monte edilmedi
F85 Arıza Kodu : Sıcaklık sensörü Gidiş ve/veya dönüş devresi sıcaklık sensörü aynı / yanlış boruya monte edildi Sıcaklık sensörü bağlı değil veya doğru bağlanmamış
F86 Arıza Kodu : Yerden ısıtma kontağı Yerden ısıtma kontağı açık, sensör çözülmüş veya arızalı
F87 Arıza Kodu : Elektrotlar Elektrotlar bağlı değil veya doğru bağlanmamış, kablo demetinde kısa devre
F88 Arıza Kodu : Gaz armatürü Gaz armatürü bağlı değil veya doğru bağlanmamış, kablo demetinde kısa devre
F89 Arıza Kodu : Pompa Pompa bağlı değil veya doğru bağlanmamış, yanlış pompa bağlanmış, kablo demetinde kısa devre
Connection Hata Kodu :  Ana elektronik kartı ile kullanıcı ara birimi arasında iletişim yok Elektronik arızalı