Viessmann Vitodens 050 Kombi Arıza Kodları

Viessmann Vitodens 050 Kombi F10 Arıza Kodu : Sabit işletme Dış hava sıcaklık sensöründe kısa devre Dış hava sıcaklık sensörünü ve kablosunu kontrol edin

Viessmann Vitodens 050 Kombi F18 Arıza Kodu : Sabit işletmeDış hava sıcaklıksensöründe te-massızlık Dış hava sıcaklık sensörünü ve kablosunu kontrol edin

Viessmann Vitodens 050 Kombi F30 Arıza Kodu : Brülör blokajı Kazan sıcaklık sensöründe kısa devre Kazan sıcaklık sensörünü kontrol edin

Viessmann Vitodens 050 Kombi F38 Arıza Kodu : Brülör blokajıKazan sıcaklıksensöründe te-massızlık Kazan sıcaklık sensörünü kontrol edin

Viessmann Vitodens 050 Kombi F51 Arıza Kodu : Sıcak su hazırlanamıyor. Çıkış sıcaklık sensöründe kısa devre. Sensörü kontrol edin.

Viessmann Vitodens 050 Kombi FOA Arıza Kodu : Brülör blokajıDebi sensöründekısa devre veya temassızlık. Bağlantıları ve kabloyu kontrol edin, gerektiğinde sensörü değiştirin.

Viessmann Vitodens 050 Kombi F59 Arıza Kodu : Sıcak su hazırlana-mıyorÇıkış sıcaklık sen-söründe temassızlık Sensörü kontrol edin.

Viessmann Vitodens 050 Kombi Fb0 Arıza Kodu : Brülör blokajı Baca gazı sıcaklık sensöründe kısa devre Sensörü kontrol edin.

Viessmann Vitodens 050 Kombi Fb8 Arıza Kodu : Brülör blokajıBaca gazı sıcaklıksensöründe temassızlık Sensörü kontrol edin.FF1Brülör arızaya geçer. Maks. baca gazı sıcaklığı aşıldı Isıtma sisteminin doluluk durumunu kontrol edin.Sirkülasyon pompasını kontrol edin. Sistemin havasını alın.

Viessmann Vitodens 050 Kombi F02 Arıza Kodu : Brülör arızaya geçer Emniyet termostatı atmıştır. Isıtma sisteminin doluluk durumunu kontrol edin. Sirkülasyon pompasını kontrol edin. Sistemin havasını alın. Emniyet termostatını ve bağlantı kablolarını kontrol edin. Kombiyi resetleyin.

Viessmann Vitodens 050 Kombi F03 Arıza Kodu : Brülör arızaya geçerBrülör çalıştırılma-dan önce alev sin-yali mevcutİyonizasyon elektrodunuve bağlantı kablosunukontrol edin. Kombiyi resetleyin.

Viessmann Vitodens 050 Kombi F04 Arıza Kodu : Brülör arızaya geçerAlev sinyali mev-cut değilAteşleme/iyonizasyonelektrodunu ve bağlantıkablosunu, gaz basıncını,kombine gaz regülatörü-nü, ateşlemeyi, ateşlememodülünü, yoğuşma suyu tahliyesini kontrol edin. Kombiyi resetleyin.

Viessmann Vitodens 050 Kombi F06 Arıza Kodu : Brülör arızaya geçerBrülör çalışmayabaşladığında havabasınç şalteri açılmadı veya ateşleme yüküne ulaşıldığında kapanmadı.Baca gazı hava giriş sis-temini, hava basınç şalteri hortumlarını, hava basınç şalterini ve bağlantı kablolarını kontrol edin. Kombiyi resetleyin.

Viessmann Vitodens 050 Kombi 06 Arıza Kodu : Brülör arızaya geçer. Isıtma sistemi basıncı çok düşük Isıtma sisteminin doluluk durumunu kontrol edin. Gerekirse su ilave edin.